Wat is braazo

Wat is Braazo?
Braazo (voorheen Stichting Zorgpalet Rembrandt) hebben wij opgericht om Geïntegreerde EerstelijnsZorg te geven aan mensen met een chronische aandoening in Roelofarendsveen en randgemeenten. De oprichters van het eerste uur zijn Huisartsenpraktijk Rodewijk en Van Mierlo, Huisartsenpraktijk Sleeuw, Fysio in Balance en Apotheken Alkemade en Waterryck. Er zijn samenwerkingsverbanden met diëtisten, pedicures, Fysiotherapie Alkemade, Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Kaag en Braassem, Verloskundigepraktijk Kaag en Braassem en Rondom Podotherapeuten.

Wat is GEZ?
Geïntegreerde zorg is multidisciplinaire zorg waarover de betrokken disciplines samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Deze afspraken worden in een zogenaamd zorgprogramma vastgelegd. In 2010 hebben wij twee zorgprogramma's ontwikkeld. Een voor de COPD-patiënt en een voor de patiënt met Diabetes Mellitus. Een zorgprogramma beschrijft de werkwijze van huisarts, fysiotherapeut en apotheek. Daarnaast zijn in het zorgprogramma afspraken opgenomen over coördinatie van de zorg, verwijzing van en informatie aan de patiënt. 

Werkwijze Braazo
Zelfmanagement: We streven ernaar samen met de patiënt de beste keuzen te maken bij de behandeling. We willen ons opstellen als coach en deskundige. De patiënt blijft aan het stuur. Dit betekent dat vanuit de behoefte en de wens van de patiënt wordt gedacht en gehandeld binnen de grenzen van de professionele verantwoordelijkheid.

Samenwerken: De bij de behandeling betrokken zorgverleners hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorg wordt geleverd. De zorgcommunicatie, logistiek en bedrijfsvoering is hierdoor zo optimaal en compleet mogelijk. De patiënt ervaart als gevolg hiervan de zorg als samenhangend en gecoördineerd en daardoor veilig. De patiënt is bekend met de zorg die wordt geleverd.

Meetbaar werken: Dit betekent dat wij de kwaliteit van onze zorg zichtbaar maken en verhogen. Het samenwerkingsverband richt hiervoor een kwaliteitsmanagementsysteem in, waar onder meer patiënttevredenheidsonderzoek, HKZ-certificering, risicoanalyses en benchmarks deel van uitmaken.